top of page

Våld i nära relation
VINR

Akuttider erbjuds till dig som är i behov av omedelbart stöd.

Vid hög belastning kan du komma att hänvisas vidare.

Vid pågående brott ring 112

contact@nogiholistic.com

(+46) 76 632 05 89

 

 

 

Att leva med våld i nära relation innebär att du utsätts för fysisk, psykisk, ekonomisk eller sexuell misshandel av en partner eller familjemedlem.

Att leva med våld i sin närhet innebär att du befinner dig i en osäker och skadlig miljö vilket kan påverka många aspekter av ditt liv. 

Emontionella och psykologiska effekter

Kronisk stress och ångest. Konstant rädsla för när nästa incident ska inträffa.

Depression och hopplöshet. Känslor av värdelöshet och hopplöshet inför framtiden.

PTSD. Flashbacks, mardrömmar och starka känslomässiga reaktioner som påminner om våldet.

Sociala konsekvenser

Isolering. Förövaren kan isolera dig från sociala nätverk, vilket leder till ensamhet och minskat stöd från vänner och familj.

Skam och stigma. Många som lever med våld skäms över sin situation och känner skam, vilket kan hindra dem från att söka hjälp.

Praktiska svårigheter

Ekonomiska utmaningar. Att lämna en våldsam relation kan innebära ekonomisk osäkerhet, särskilt om förövaren har kontrollerat ekonomin.

Rädsla för retaliation. Många stannar i relationen av rädsla för att våldet ska eskalera om de försöker lämna.

Brist på resurser. Tillgång till skyddade boenden, juridisk hjälp och annan nödvändig support kan vara begränsad.

Läs mer, 

 

 

 

Terapeutiskt stöd är viktigt och kan vara avgörande för att du ska kunna hantera din situation och bryta dig loss från en destruktiv relation.

 

Målet när du kommer till mig är att vi tillsammans arbetar med att:

  • Skapa en säker miljö där du kan tala öppet om dina upplevelser.

  • Identifiera händelser och situationer.

  • Arbeta med självförtroende och självkänsla.

  • Utveckla strategier för att hantera trauma och stress.

  • Hantera praktiska detaljer.

  • Förberedelser inför beslut om framtiden. 

 

Viktiga telefonnummer

Polisen:

114 14

Kvinnofridslinjen:

020 50 50 50

Bris för barn:

116 111

Bris vuxentelefon:

0771 50 50 50

Jourhavande medmänniska:

08 702 16 80

Självmordslinjen:

90 101

Akuta situationer: 112

 

 

 

 

Sad on Couch_edited.jpg
bottom of page