top of page

Beteendeterapi och betendevetenskap

"Vår nuvarande situation är resultatet av våra tidigare tankar, och vår framtid kommer att formas av de tankar vi har nu."- James Allen

Många av oss upplever idag långa arbetstider, höga krav och en stor press att alltid vara uppkopplad och tillgänglig. Vi tänker ungefär 60 000 till 80 000 tankar per dag, vilket innebär cirka 2 500 till 3 300 tankar per timme. Dessa tankar kan ha en betydande påverkan på oss både fysiskt och psykiskt.

Jag arbetar med att främja psykisk hälsa genom att erbjuda effektiv beteendeterapi som fokuserar på dina behov och mål.

Tillsammans utformar vi din resa mot positiv förändring och ökad livskvalitet.

Beteendeterapi kan hjälpa dig genom att förse dig med verktyg och strategier för att förändra destruktiva tankar och beteenden, vilket leder till förbättrad mental hälsa och välbefinnande.

Beteendeterapi kan hjälpa dig att hantera och övervinna psykologiska problem genom att fokusera på att förändra tankar och beteenden.

När kan beteendeterapi vara nödvändigt?

Beteendeterapi, eller kognitiv beteendeterapi (KBT), kan vara nödvändig för en person av flera anledningar.

Ångest och depression. KBT kan hjälpa dig att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest eller depression.

Stresshantering. Terapi kan ge verktyg för att hantera och minska stress, genom att lära dig tekniker för avslappning och problemlösning.

Fobier och rädslor. Genom exponeringsterapi kan KBT hjälpa dig att gradvis konfrontera och övervinna specifika fobier.

Beroenden. KBT kan vara effektiv för att förändra beteenden och tankemönster kopplade till missbruk och beroenden, genom att stärka självkontrollen och hantera triggers.

Relationsproblem. Terapin kan förbättra kommunikation och konfliktlösning i relationer, vilket bidrar till bättre relationer.

Ätstörningar. Genom att adressera och förändra ohälsosamma tankar och beteenden kring mat och kropp kan KBT vara till hjälp vid behandling av ätstörningar.

Hur kan vi arbeta tillsammans?

Identifiera negativa tankemönster. Jag hjälper dig att identifiera skadliga och irrationella tankemönster som bidrar till problem.

Utveckla copingstrategier. Tillsammans hittar vi just dina mest effektiva sätt att hantera och minska ångest, stress och andra negativa känslor.

Förändra beteenden. Vi arbetar tillsammans för att ersätta skadliga beteenden med mer konstruktiva och positiva alternativ.

Exponeringsterapi. För fobier och ångeststörningar innebär detta att du gradvis utsätter dig för det som skrämmer dig, under kontrollerade former, för att minska rädsla och undvikande.

Problemlösning. Vi tar fram verktyg som fungerar för dig att bättre hantera och lösa problem i vardagen, vilket minskar känslor av överväldigande och hjälplöshet.

Bygga självkänsla. Genom att uppnå små, successiva framgångar i kan din självkänsla och självförtroende förbättras.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankens kraft.

Tankar kan påvera oss på flera sätt bland annat:

Humör och känslor. Positiva tankar kan förbättra vårt humör och ge oss en känsla av lycka och välbefinnande, medan negativa tankar kan leda till känslor av ångest, stress och depression.

Beslut och handlingar. Våra tankar påverkar våra beslut och handlingar. En positiv tankegång kan leda till bättre beslut och mer produktiva handlingar, medan negativa tankar kan hämma vår förmåga att fatta beslut och agera effektivt.

Fysiskt välmående. Stressiga och negativa tankar kan påverka vår kropp negativt, leda till problem som huvudvärk, magbesvär och sömnproblem. Å andra sidan kan positiva tankar bidra till bättre hälsa och ökat immunförsvar.

Självbild och självkänsla. Hur vi tänker om oss själva påverkar vår självbild och självkänsla. Om vi ofta har negativa tankar om oss själva kan det leda till låg självkänsla och en negativ självbild. Positiva tankar kan däremot stärka vår självbild och självkänsla.

Att bli medveten om våra tankar och aktivt arbeta med att främja positiva tankemönster kan därför vara viktigt för vårt generella välmående.

 

 

Akuttider erbjuds till dig som är i behov av omedelbart stöd.

Vid hög belastning kan du komma att hänvisas vidare.

Vid pågående brott eller akut psykiskt tillstånd ring 112

contact@nogiholistic.com

(+46) 76 632 05 89

"Tills du gör det omedvetna medvetet, kommer det att styra ditt liv och du kommer att kalla det ödet." - Carl Jung

Dina vanor kan hjälpa eller stjälpa

       POSITIVA EFFEKTER

  • Produktivitet föder produktivitet

  • Kunskap föder kunskap

  • Relationer föder relationer 

DEN BIOLOGISKA FÖRÄNDRINGSMODELLEN

"Du måste bil medveten om de omedvetna egenskaperna hos ditt gamla, invanda jag .

De är egenskaper som har sina rötter i det undermedvetnas operativsystem.

När du har blivit medveten om de egenskaperna kan du påbörja processen med att förändra vad du vill hos dig själv."

Ur boken Bryt ovanan att vara dig själv (Joe Dispenza, 2020)

Välbekant förflutet

Icke lär

Bryt ovanan att vara dig själv

Ansa synapskopplingar

Inaktivera och avprogramera

Icke-memorera känslor i kroppen

Gör dig av med ditt medvetande

Lär känna det gamla jaget

Avprogramera

Leva i det förflutna

Gammal energi

Ny framtid

Lär om, lär nytt

Uppfinn ett nytt jag

Låt nya kopplingar slå rot

Akrivera och programera

Betinga kroppen till ett nytt

medvetande / nya känslor

Skapa ett nytt medvetande

Lär känna det nya jaget

Omprogramera

Skapa en ny framtid

Ny energi

bottom of page