top of page
Original on Transparent.png

Beteendeförändring för  hälsa & välmående

"The action is your thought, and the reaction is the response of your subconscious mind. If your thoughts are wise, your actions and decisions are wise"

- Dr Joseph Murphy

Enjoying the Nature

Hej och välkommen!

Nogi Holistic är ett företag som specialiserat sig på att tillhandahålla individanpassade tjänster inom beteendeterapi, brottsofferstöd, våld i nära relation och stöd för unga vuxna.

Fokus i mitt arbete syftar till förändring, återhämtning och välbefinnande.

Målet är att förbättra din livskvalitet genom att hantera stress, ångest, depression och andra psykiska utmaningar. 

Mina tjänster erbjuds till dig som är 16 år och uppåt.

 

Jag strävar efter att erbjuda omedelbar hjälp vid behov och snabb återkoppling till alla mina klienter då jag förstår att behovet av stöd ibland uppstår plötsligt och kräver en snabb insats.

 

 

Akuttider erbjuds till dig som är i behov av omedelbart stöd.

Vid hög belastning kan du komma att hänvisas vidare.

Vid pågående brott eller akut psykiskt tillstånd ring 112

contact@nogiholistic.com

(+46) 76 632 05 89

 

Mina områden

 

Beteendeterapi: Jag erbjuder beteendeterapi för att hjälpa dig att hantera och övervinna olika psykiska utmaningar och stärka dina coping-strategier. Jag använder mig av olika metoder och tekniker för att skräddarsy behandlingen efter just ditt behov.

Våld i nära relation: Att leva med våld i nära relation innebär en konstant känsla av rädsla och osäkerhet. Du kanske utsätts för fysisk, psykisk, ekonomisk eller sexuell misshandel av en partner eller familjemedlem. Detta kan leda till skador, kronisk stress, depression, isolering och ekonomisk beroende. Vardagen kan präglas av kontroll och manipulation, vilket kan göra det svårt att söka hjälp eller bryta dig loss från relationen.

Många lider i tystnad och stannar i relationen av rädsla för att våldet ska eskalera om de försöker lämna.

Terapeutiskt stöd är viktigt och kan vara avgörande för att du ska kunna hantera din situation och bryta dig loss från en destruktiv relation.

Brottsofferstöd: Jag tillhandahåller stöd och hjälp till personer som har drabbats av brott, oavsett typ eller omfattning av brottet. Jag erbjuder både emotionellt stöd och praktisk hjälp för att underlätta återhämtningen och rehabiliteringen efter en traumatisk händelse.

Stöd för unga vuxna: Jag förstår de unika utmaningar som unga vuxna kan stå inför när de navigerar genom övergången till vuxenlivet. Jag erbjuder stöd och vägledning för att hjälpa dig att hantera problematik relaterad till bland annat identitet, relationer, sociala medier och kriminalitet.

I mitt uppdrag strävar jag efter att vara en pålitlig och respektfull partner i din resa mot välbefinnande och självförverkligande.

Genom att erbjuda kvalitativt stöd och terapi arbetar vi tillsammans för att stärka din psykiska hälsa och bidra till en trygg och mer balanserad tillvaro.

Kontakta mig idag för ta reda på hur jag kan stödja dig eller någon i din organisation!

Välkommen!

GettyImages-498334281_edited.jpg
About

SNABB ÅTERKOPPLING

Din förfrågan besvaras inom ett dygn.

Jag har korta väntetider och strävar efter att kunna erbjuda dig en tid inom några dagar från första kontakt.

AKUTTIDER

Jag erbjuder akuttider till dig som är i behov av omedelbart samtalsstöd.*

De tider som erbjuds anpassas efter ditt behov i möjligast mån.

 

* Observera att jag inte ersätter traditionell sjukvård och kan därför komma att behöva hänvisa dig till annan vårdgivare. 

RIKSTÄCKANDE

Jag bedriver min verksamhet online med möjlighet till fysiska träffar och kan därför erbjuda mitt stöd till dig vart du än befinner dig. Inkl. övriga Europa.

Fysiskt finns jag lokaliserad i Uppsala samt i Torrevieja, Spanien.

FLEXIBELT

Jag erbjuder en onlinetjänst med flexibla tider till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att ta dig till specifik plats eller att boka in tider som ryms inom ditt vardagliga schema.  

ONLINE
 

Fördelarna med samtal online är bland annat tillgänglighet, flexibilitet och anonymitet. 

Du spar tid, resurser och är oberoende av vart du bor eller befinner dig.

FYSISKT

Metoden som jag använder vid fysiska (även online) träffar kallas "walk and talk", och kan vara bra om man känner sig obekväm i formella situationer eller bara trivs bäst i sin egen miljö.

Metoden är välbeprövad och har påvisat betydande hälsovinster. 

MINA OMRÅDEN

ÖVRIGA TJÄNSTER

KONSULTUPPDRAG

Jag behandlar förfrågningar och åtar mig uppdrag från kommuner och organisationer. 

Jag åtar mig uppdrag för klienter 16 år och uppåt.

Välkommen att kontakta mig med din förfrågan. 

Services

Forskning & Fakta

Brain Sketch

Förändring genom tankekraft

Du tänker ca 60 000 tankar per dag. Forskning visar att 80 procent av dina tankar är mer eller mindre negativa. Tankens kraft omfattar psykologi, neurovetenskap och personlig utveckling. För många människor kan ens tankar påverka deras livssituation och välbefinnande på olika sätt. Några av de vanligaste tankefällorna är: Katastroftankar.

Svartvitt tänkande. Känslomässigt resonemang. Måste/ borde tankar.

 

Exempel på hur du kan arbeta med förändring via tankekraft:

Positivt tänkande. Självförtroende/ självbild. Målsättning. Självkontroll. Mindfulness och meditation. Affirmationer och visualisering.

Tai Chi

Disciplin

Disciplin är förmågan att göra det du behöver göra, när du behöver göra det, oavsett om du känner för det eller inte. Att stärka din disciplin är en gradvis process som kräver medvetenhet, engagemang och uthållighet. Var tålmodig med dig själv och sträva efter förbättring över tid. Disciplin stärks och förfinas genom regelbunden praktik och reflektion och skapar bland annat: 

Struktur och ordning. Ökad produktivitet. Hälsosamma vanor. Självförtroende. Minskar ångest, oro och stress.

Exempel på hur du kan förbättra din disciplin:

Skapa en plan. Sätt tydliga mål. Bryt ner målen. Skapa rutiner. Prioritera uppgifter. Undvik distraktioner. Reflektera och justera. Belöna dig själv.

Emotion

Ångest och oro

Ångest och oro är en del av kroppens varningssystem och hjälper dig att förstå om något är farligt. När du är med om något skrämmande eller hotfullt sätts varningssystemet igång och du börjar känna dig orolig, stressad eller rädd. Känslorna signalerar till kroppen att göra sig redo för att hantera olika hot. Det är en normal reaktion men kan bli problematisk när den blir överdriven, ihållande och påverkar vardagligt liv.

Exempel på hur du kan arbeta med ångest:

Andningsövningar och avslappningstekniker. Mindfulness och meditation. Regelbunden motion. Balanserad kost. Goda sömnvanor.

Image by Drew Dizzy Graham

Självkänsla

Att utveckla och upprätthålla en sund självkänsla är en kontinuerlig process som involverar självreflektion, självkärlek och självacceptans. Det är en viktig del i en balanserad och hälsosam livsstil. Att ha en god självkänsla är viktigt för din psykiska hälsa. Den påverkar ditt välmående, din motivation och kan få dig att känna hoppfullhet även trots motgångar i livet. Din självkänsla påverkar ditt tankesätt vad gäller förståelse av våra egna känslor och behov.

Exempel på hur du kan förbättra din självkänsla:

Ta hand om dig själv. Förstå dig själv. Sätt gränser. Vistas i miljöer där du mår bra. Utveckla nya färdigheter. Det är okej att inte alltid lyckas.

Skugga

Rädsla

Rädsla är en känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck. Hjärtat slår snabbare, musklerna spänns, du kan börja svettas och kan få svårt att andas. Vissa blir torra i munnen, får en klump i magen eller känner sig yra. Rädsla aktiverar den del av nervsystemet som kallas det sympatiska nervsystemet. Det gör att kroppens resurser fördelas om. Blodflödet dirigeras bort från matsmältningssystemet och huden ut till musklerna så att du ska kunna handla snabbt och med kraft.

Exempel på hur du kan arbeta med rädsla:

Identifiera rädslan. Utmana negativa tankar. Gradvis exponering. Andning och avslappning.

Enjoying the Nature

Självförtroende

Bra självförtroende är viktigt av flera anledningar. Det påverkar både ditt mentala och emotionella välbefinnande samt påverkar hur du navigerar genom livets olika utmaningar. Hälsosamt självförtroende handlar om en realistisk bedömning av dina egna förmågor och värde. Att utveckla och bibehålla ett positivt självförtroende är en process som kan kräva medveten ansträngning och självreflektion. 

Exempel på hur du kan förbättra ditt självförtroende:

Självreflektion. Sätt realistiska mål. Uppmuntra dig själv. God kost och sömnrutiner. Acceptera fel och misslyckanden.

Kontakt

(+46) 73 632 05 89

Uppsala, Sverige

Torrevieja, Spanien

LinkedIn

Original on Transparent.png

Nogi Holistic, Powered and secured by WIX.

bottom of page